Disclaimer

Onze gegevens

Motorrijder BV
Nijverheidsstraat 3
8020 Oostkamp – België
Ondernemingsnummer 888.211.083

 

Aansprakelijkheid voor inlichtingen op de site www.motorrijder.be / 2dehandsmotoren.com van Motorrijder BV.

Motorrijder BV biedt een reeks diensten en producten aan van handelaars en particulieren enz. Motorrijder BV kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de informatie meegedeeld op haar site, en meer bepaald voor gebreken of verkeerde vermeldingen betreffende de te koop aangeboden of verkochte moto’s, vermits het in de praktijk onmogelijk is al deze informatie op waarheid of getrouwheid te toetsen.

Motorrijder BV kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele problemen betreffende de verkoop, de toepassing van garanties of de kwaliteit van de moto’s die te koop worden aangeboden op de site van Motorrijder BV

Veiligheid – Betrouwbaarheid

De gebruikers (en in het bijzonder de verkopers van moto’s) worden verzocht om waakzaam te zijn wanneer zij in contact treden met mogelijke kopers, in het bijzonder wanneer de transactie via cheque gebeurt of met buitenlanders of buitenlandse maatschappijen omdat in dit geval de rechtsmiddelen veel ingewikkelder zijn. Let er op dat u het geld wel degelijk heeft ontvangen alvorens de moto en de boorddocumenten te overhandigen aan de koper.

Motorrijder BV kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor fraudegevallen die zich voordoen na het in contact treden via haar site. Niettemin verzoeken wij u om ons de eventuele verdachte zaken en zeker de duidelijke fraudegevallen zo snel mogelijk mede te delen zodat wij de gebruikers van onze site zo vlug mogelijk kunnen informeren.

Eigendomsrecht van de gepubliceerde informatie op de sites van Motorrijder BV

De gepubliceerde gegevens op de site van Motorrijder BV zijn het exclusieve eigendom van de maatschappij Motorrijder BV. Het systematische vergaren of inwinnen van gegevens voor commerciële doeleinden die op onze site verschijnen is streng verboden en zal gerechtelijk vervolgd worden. In het bijzonder het gebruik van robots die informatie verzamelen die opgeslagen zijn in onze gegevensbanken is onwettig.

Regels voor het plaatsen van een advertentie door een particulier

Als particulier mag u gratis 1 motozoekertje plaatsen met 15 foto’s. Er worden u geen kosten of commissie op de verkoop gevraagd. Uw zoekertje wordt op de site geplaatst gedurende 90 dagen, na die termijn, wordt het zoekertje automatisch gedesactiveerd. U hebt niettemin de mogelijkheid om het te verlengen telkens met een periode van 30 dagen via uw persoonlijke login op “www.motorrijder.be”. De advertenties van verkochte moto’s moeten zo snel mogelijk verwijderd worden, zodoende de potentiële kopers niet te misleiden.

Wij raden u sterk aan om verscheidene foto’s toe te voegen aan uw advertentie, wetende dat zoekertjes met foto’s 4 keer vaker bekeken worden dan de andere.

Vakmensen uit de sector van tweedehandsmoto’s moeten een betalend abonnement aangaan maar kunnen voordelige voorwaarden krijgen om te kunnen genieten van de professionele diensten van Motorrijder BV. Professionele gebruikers kunnen zich inschrijven op deze pagina.

Wij controleren elke dag de zoekertjes die op de website ingevoerd worden en wij behouden ons het recht voor om alle zoekertjes die niet voldoen aan de in België geldende wetten of die een persoon benadelen of de volgende regels overtreden te schrappen:

 • Een moto mag slechts het voorwerp uitmaken van één zoekertje tegelijk.
 • De persoon die het zoekertje publiceert moet effectief over de aangeboden moto beschikken. Het mogen geen moto’s zijn waarvoor een bestelling loopt of die nog besteld moeten worden.
 • Zoekertjes in de vorm van een vraag zijn niet toegelaten.
 • De gegevens die over de moto gegeven worden in het zoekertje moeten overeenstemmen met de werkelijkheid.
 • De voorgestelde moto en de verkoper moeten zich in België bevinden.
 • De opgegeven prijs moet reëel zijn: zoekertjes aan “1 EUR” worden gewist.
 • Moto’s met de vermelding “verkocht” zijn niet toegelaten op de website.
 • De foto’s moeten overeenkomen met de echte moto (geen foto’s uit een catalogus of uit een andere advertentie).
 • De opgegeven verkoopprijs is incl. BTW indien u een professionele verkoper of een firma bent.
 • Adres en inlichtingen om contact op te nemen: telefoonnummers waarvoor de beller extra kosten worden aangerekend, zoals 0900/ en dergelijke, zijn verboden.
 • Aansprakelijkheid: de persoon die het zoekertje plaatst is volledig aansprakelijk voor de inhoud van de gegevens die ze aan Motorrijder BV overmaakt.

Motorrijder BV is niet aansprakelijk voor de inhoud van het zoekertje, en is op geen enkele wijze betrokken bij de verkoop van de moto.

Fraude en valse advertenties

In de strijd tegen valse en frauduleuze advertenties, en de oplichting die hieruit volgt, behoudt Motorrijder BV zich het recht om advertenties te controleren en diegene te verwijderen die verdacht lijken. Bij verwijdering zullen documenten gevraagd worden aan de verkoper die bewijzen dat hij eigenaar is van de moto. Desondanks is Motorrijder BV in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele transacties die gebeurd zijn bij advertenties op haar site. Motorrijder BV raadt aan om de volgende aanbevelingen te lezen.

Bijzondere voorwaarden betreffende de betaling van opties voor de advertenties

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingtermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst . Om het herroepingrecht uit te oefenen, moet u ons, Motorrijder BV, Nijverheidsstraat 3, 8020 Oostkamp, België, info@motorrijder.be , tel. +32 050 28 82 68 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de termijn van herroeping te respecteren volstaat het om ons uw verklaring in verband met de herroeping te zenden voor het einde van de herroepingtermijn.

Gevolgen van de herroeping:
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) Aan: Motorrijder BV, E-Mail: info@motorrijder.be Nijverheidsstraat 3, 8020 Oostkamp, België Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) – Besteld op (*)/Ontvangen op (*): – Naam/Namen consument(en): – Adres consument(en): Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend): Datum: (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Valse advertenties en e-mails
Helaas is het een feit: niet alle verkopers zijn serieus. Er zitten ook “malafide verkopers” tussen die nooit de bedoeling hebben om een moto te verkopen. Het zijn veeleer bedriegers die het op uw geld hebben gemunt, en hiervoor uitgekiende oplichterstrucs gebruiken.

Dubieuze verkopers volgen meestal een bepaald patroon. Welke patronen dat zijn, waaraan u valse verkopers kunt herkennen en hoe u zich hier het beste tegen beschermt, leggen wij hieronder uit.
Phishing
Vertrouwelijke gegevens zijn een perfecte buit voor oplichters. Om geheime toegangsgegevens en wachtwoorden te achterhalen, werken zij met valse e-mails die zogenaamd van een serieus bedrijf afkomstig zijn.

Phishingmails zijn meestal makkelijk te herkennen. Veelal wordt de ontvanger verzocht om gegevens op te geven of op een (valse!) link te klikken.

Verraderlijk zijn ook overduidelijke spel- en grammaticafouten. En ook de urgentie is een aanwijzing als u bijvoorbeeld wordt verzocht de gegevens meteen door te geven, omdat er anders een risico op gegevensverlies bestaat of omdat er meteen een veiligheidscontrole moet worden uitgevoerd. Als u dit herkent, gooi de mail dan weg en open zeker niet eventuele bijlagen!

Om zeker van uw zaak te zijn, kunt u direct contact opnemen met Motorrijder BV (telefonisch of per e-mail) om de kwestie kort toe te lichten, voordat u informatie op basis van een e-mailverzoek doorgeeft. En: geef uw gegevens alleen op een door uzelf opgevraagde website van een portaal op als u bijvoorbeeld een zoekopdracht start of moto’s wilt opslaan.

Valse e-mails
Er kunnen e-mails met de afzender “motorrijder.be” in omloop zijn waarin de indruk wordt gewekt dat Motorrijder BV een advertentie heeft bekeken en aanbevolen. Dit is een vervalsing aangezien uitsluitend de adverteerder verantwoordelijk is voor de inhoud van zijn advertentie. Motorrijder BV controleert advertenties weliswaar op hun betrouwbaarheid en seriositeit, maar daarbij gaat het nooit om een concrete moto. Motorrijder BV doet daarom dus ook geen aanbevelingen. Bij vragen kunt u via e-mail rechtstreeks contact opnemen met info@motorrijder.be

Vervalste documenten
Tegenwoordig is het betrekkelijk eenvoudig om officiële documenten, zoals het kentekenbewijs en het eigendomsbewijs, te scannen en digitaal te vervalsen. Wantrouw daarom altijd documenten die per e-mail zijn verzonden en controleer altijd de originele documenten ter plaatse.

Betalend telefoonnummer
Ga niet in op advertenties waarbij u aanvullende informatie over de betreffende moto alleen via een betalend telefoonnummer kunt opvragen. Meestal bestaat de betreffende moto helemaal niet, maar worden wel hoge telefoonkosten in rekening gebracht. Bel dus nooit naar dergelijke nummers!