Mash 650 Six Hundred

Kort getest: Mash Six Hundred 650

Er valt heel wat te zeggen over Mash, maar niet dat ze daar in Frankrijk geen gevoel voor humor hebben. Een 650 ‘Six Hundred’ dopen