Technische keuring voor motoren: de saga duurt voort

Ah, de verplichte technische keuring voor motoren, hoe zou het daar nog mee zijn. Toen we eind vorig jaar bij de bevoegde overheidsdiensten polsten naar een stand van zaken, moest men ons het antwoord schuldig blijven. Uit een parlementaire vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger en fervent motorrijdster Allessia Claes (N-VA) aan Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters blijkt dat er nog steeds geen duidelijkheid is.

Uit het antwoord van de Minister blijkt dat zij samen met haar collega’s uit de andere gewesten bekijkt welke maatregelen er in ons land ingevoerd zullen worden. “Hoewel de technische keuring een Vlaamse bevoegdheid is, kiezen de drie gewesten ervoor om op een uniforme manier beleid te voeren. Aangezien het overleg nog lopende is, dienen de drie gewesten eerst een akkoord te sluiten alvorens er verdere stappen gezet kunnen worden. Er zijn dus nog geen besluiten genomen”, verduidelijkt Claes. “Het is goed dat er overleg is tussen de verschillende regio’s om tot eenzelfde aanpak te komen. Maar als men de deadline van 1 januari 2022 vooropstelt, begint de tijd te dringen.”

FEMA

De Europese federatie van belangenverenigingen voor motorrijders (FEMA) blijft van mening – en wij met hen, trouwens – dat een verplichte technische keuring de verkeersveiligheid niet verhoogt. Ook Europees parlementslid Benoît Lutgen betwijfelde onlangs luidop of een verplichte keuring wel de juiste weg is naar veiliger verkeer voor motorrijders. FEMA greep de gelegenheid aan om een brief te sturen naar het Europees Parlement en te wijzen op een recente studie die besluit dat de technische staat van een motorfiets slechts een marginale rol speelt in verkeersongelukken. Kunnen wél het verschil maken: de attitude van de weggebruiker, verkeersopleidingen, infrastructuur en maatregelen die ervoor zorgen dat de bestaande wetgeving wordt nageleefd.

FEMA stipt verder nog fijntjes aan dat verschillende studies uitwijzen dat motoren door de bank genomen net opvallend goed onderhouden worden en slechts zelden gebreken vertonen. Dat gaat dan meestal nog over de staat van de banden of de verlichting, zaken die sowieso kunnen voorvallen tussen verplichte keuringen in en die door de rijder zelf goed in het oog gehouden moeten worden – zoals trouwens ook wordt aangeleerd in de rijopleiding. Vanuit verkeersveiligheidsoogpunt lijkt de verplichte keuring dus een slag in het water. Hoe dan ook blijft FEMA op Europees niveau pleiten voor een veiliger infrastructuur en betere rijopleidingen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Deel

Gerelateerde artikels

Mutt DRK-01 250 Deluxe

MUTT Motorcycles lanceert DRK-01

Het Britse MUTT, dat focust op 125 en 250cc scramblers, komt met een compleet nieuw model: de DRK-01. Voor het eerst maakt het merk daarvoor

Yamaha XSR900 GP

Kort getest: Yamaha XSR900 GP

Knijp je ogen samen, tuur door je wimpers naar de XSR900 GP en je ziet eind jaren 80 GP-racers, je ziet Lawson, Rainey, je ruikt