Motorkeuring: het kabinet reageert

Half augustus maakte de Vlaamse regering bekend dat de technische keuring er dan toch komt, en wel vanaf 1 januari 2022. Veel informatie werd daarbij niet vrijgegeven, wat uiteraard leidde tot veel vragen en helaas weinig antwoorden. Wij contacteerden het bevoegde kabinet van Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare werken Minister Lydia Peeters (Open VLD) met de vraag naar meer details over hoe de keuring eruit zal zien en … kregen intussen antwoord van woordvoerder voor het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken Nick Arys, die nogmaals benadrukt dat er nog een aantal stappen gezet dienen te worden (zoals een overlegronde en de definitieve goedkeuring), en dat er géén periodieke keuring komt. Vlaanderen zal alleen een keuring bij verkoop (de zogenaamde tweedehandskeuring) en een keuring na ongeval invoeren.

Motorrijder: Waarop zullen motorfietsen gekeurd worden?

Arys: “Motorfietsen zullen gecontroleerd worden op veiligheids- en milieuaspecten. Het gaat om de volgende elementen: identificatie van het voertuig; remuitrusting; stuurinrichting; ruiten en schermen; lichten en onderdelen van elektrische installaties; assen, wielen, banden en ophanging; frame/chassis en hiermee verbonden delen; diverse uitrustingen (snelheidsmeter, kilometerteller, geluidssignaalinrichting, …) en overlastfactoren (uitlaatgassen, lekken). Een modificatie, wijziging of verbouwing die de verkeersveiligheid of het milieu in het gedrang brengt wordt niet aanvaard. Een paar voorbeelden hiervan zijn: delen die uitsteken; een aftermarket zadel dat los zit; verwijderen van een deel van de uitlaat; bijgeplaatste windschermen die niet degelijk zijn gemonteerd.”

Motorrijder: Ligt een eenvormigheidskeuring, waarbij de originele staat van het voertuig wordt nagegaan, ook op tafel? Zijn aftermarket onderdelen (rempompen, andere bandenmaten, ophanging, maar ook knipperlichten, kuipwerk dat achteraf werd gemonteerd, andere spiegels…) toegestaan, al dan niet mits een bepaald keurmerk?

Arys: “Voor de tweedehandskeuring, dus keuring bij verkoop, zal de gelijkvormigheid van het voertuig met de typegoedkeuring niet nagegaan worden. Wel mogen modificaties de verkeersveiligheid of het milieu niet in het gedrang brengen. Het vervangen van een wiel door een overdreven breed wiel wordt beschouwd als niet goed voor de verkeersveiligheid.”
“Gaat het over keuring na ongeval, dan zullen in een latere fase bepaalde elementen uit de typegoedkeuring wel nodig zijn; wanneer bijvoorbeeld de geometrie van het frame en wielen gemeten worden en die meting correct uitgevoerd moet kunnen worden.”

Motorrijder: Waar zullen de keuringen georganiseerd worden?

Arys: “Vermits het hier gaat over een zeer beperkt aantal keuringen per jaar zal de motorfietskeuring in een beperkt aantal keuringsstations doorgaan. Enkele van de bestaande keuringscentra zullen uitgebreid worden met een keuringslijn voor motorfietsen. Er zal gezorgd worden voor voldoende dekking in Vlaanderen zodat de verplaatsing voor de klant redelijk blijft.”

Motorrijder: Hoe gaat dat praktisch in z’n werk qua aparte keurlijn, de opleiding van keurders, informatica en een afsprakensysteem?

Arys: “Vóór de opstart van de motorkeuring zullen de controleurs opgeleid worden door GOCA Vlaanderen. In de opleiding zal niet alleen aan bod komen hoe de controleurs de motorfietskeuring moeten uitvoeren, maar ook de vereiste kennis en vaardigheden om een motorfiets met de nodige voorzichtigheid te kunnen bedienen. Het bestaande informaticasysteem, zowel het kassaprogramma als het afsprakensysteem, zullen uitgebreid worden om de motorfietskeuring toe te laten.”

Motorrijder: De vooropgestelde startdatum van 1 januari 2022 lijkt onmogelijk haalbaar. Hangen daar sancties aan vast vanuit Europa? Zo ja welke?

Arys: “De motorfietskeuring is niet volledig nieuw voor de keuringsinstellingen, want ingevoerde motorfietsen ondergaan al een motorfietskeuring – al is dat weliswaar beperkt. De streefdatum blijft dus 1 januari 2022, al klopt het dat deze datum ambitieus is. Mocht er alsnog later opgestart worden, dan hangen daar geen sancties van Europa aan vast.”

Fotografie: SBAT, ADAC

Deel

Gerelateerde artikels

QJ SRT 700 X Touring

MotoMondo introduceert QJMOTOR

Vanaf mei zal MotoMondo, importeur van onder meer Royal Enfield, Moto Morini en Mash, het merk QJMOTOR introduceren op de Beneluxmarkt. De fabrikant is bij